Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2634 Sayılı Kanun Kapsamında 2024 Yılında Uygulanacak Para Cezaları

2634  sayılı  Turizm  Teşvik  Kanunu'nun  7175  ve  7334  sayılı  Kanunlarla  değişik  33  üncü maddesinde yer alan idari para cezalarının, 25.11.2023 tarih ve 32380 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 554 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olan %58,46 ( ellisekiz virgül kırkaltı ) artışı ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17 nci maddesinin yedinci  fıkrası  hükmü  esas  alınarak  01.01.2024  tarihinden  itibaren  aşağıda  belirtilen  miktarlarda uygulanması gerekmektedir.

Bilginizi rica ederim.

 

 

1. Birinci fıkranın;

             (a) bendindeki idari para cezası, 54.694 TL.

             (b) bendindeki idari para cezası, 90.086 TL.

             (c) bendindeki idari para cezası, 54.694 TL.

             (d) bendindeki idari para cezası, 54.694 TL.

             (e) bendindeki idari para cezası, 54.694 TL.

             (f) bendindeki idari para cezası, 54.694 TL.

             (g) bendindeki idari para cezası, 54.694 TL.

             (h) bendindeki idari para cezası, 64.344 TL.

             (ı) bendindeki idari para cezası, 64.344 TL.

             (j) bendindeki idari para cezası, 64.952 TL.

             (k) bendindeki idari para cezası, 64.952 TL.

             (l) bendindeki idari para cezası, 64.952 TL.

             (m) bendindeki idari para cezası, 96.226 TL.

             (n) bendindeki idari para cezası, 64.952 TL.

2. Sekizinci fıkradaki idari para cezası, 64.344 TL