Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sit Alanları

BİTLİS

TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARI (AĞUSTOS 2005)

Sit Alanları


Arkeolojik Sit Alanı : 6
Kentsel Sit Alanı : -
Doğal Sit Alanı : 1
Tarihi Sit Alanı : 1

Diğer Sit Alanları

Arkeolojik+Tarihi+Kentsel Sit : 1
Doğal+Kentsel+Arkeolojik Sit : 1
Kentsel ve Arkeolojik Sit : 1

Toplam : 11

Kültür (Tekyapı Ölçeğinde) ve Tabiat Varlıkları :
435

GENEL TOPLAM :
446